LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS CENTRS

„Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!” (SSSR) – Jauna izstāde LMC Ofisa galerijā

PUSE-B


Izstāde „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!” tika veidota ar mērķi pievērst Latvijas sabiedrības uzmanību integrācijas procesiem valstī. Izstāde sastāv no divām daļām – mākslinieka Ērika Boža fotogrāfijām, kuras atspoguļo lielas sabiedrības daļas nozīmīgus svētkus un režisores Kristīnes Briedes dokumentālās filmas “Tuvu prom savā vietā”. Dokumentālā filma “Tuvu prom savā vietā” tika radīta SSSR projekta ietvaros. Filma stāsta par vienu Latvijā integrējošos ģimeni, kas ieradusies no Krievijas pirms četriem gadiem. Ģimenes locekļi, nezaudējot krievisko identitāti, iekļaujas Latvijas darba un kultūras dzīvē. Filmas scenārijs tika veidots tā, lai skatītājs kopā ar filmas varoņiem soli pa solim izstaigātu viņu agrīnās ierašanās ceļus, atcerētos un analizētu kļūdas.


Izstādes viens no uzdevumiem ir veicināt diskusijas un viedokļu apmaiņu par integrācijas situāciju mūsu valstī, par galvenajiem stereotipiem un aizspriedumiem. Kas ir nepieciešams, lai mazinātu aizspriedumus un veicinātu labāku saprašanos? Kādas varētu būt sadarbības formas veiksmīgākai integrācijai sabiedrībā?


Šī gada 12. aprīlī Laikmetīgās mākslas centrs uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!” (SSSR) projekta realizāciju.


Projekts „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!” (SSSR) strādā, lai veicinātu abu sabiedrības pušu integrāciju un saliedētību, jo integrācija var notikt tikai un vienīgi balstoties uz dialogu. Etniskās sašķeltības pārvarēšana ir būtisks nosacījums Latvijas attīstībai, tāpēc nepieciešams veicināt kvalitatīvu dialogu par nacionālo vienotību un identitāti. Dialogam starp latviešu un galvenokārt krievvalodīgo sabiedrības daļu jābūt balstītam uz integrālāku pieeju. Tas prasa iedziļināšanos patiesajā cilvēka būtībā, izmantojot mierīgas un cieņpilnas sarunas. Kā arī tas no mums prasa iedziļināties un censties izprast starpkultūru kontekstu.


Projekts „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!” (SSSR) notiek no 12. aprīļa līdz 30. jūnijam 2012. gadā. Vairāk informācijas mūsu mājas lapā: www.lcca.lv Projektu finansē (Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%). Šī izstāde un filma ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par izstādes un filmas saturu atbild biedrība „Laikmetīgās mākslas centrs”.


Izstāde atvērta: no 8.jūnija līdz 30.jūnijam 2012.gada Darbadienās no 12.00 līdz 18.00,

Ofisa galerijā, Alberta ielā 13, 7. stāvā /durvju poga Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs/


Padalies

twitter facebook

    • LMC vēstnesis

    • Meklē mūs te

      twitter facebook vimeo
    • Atbalsta