LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS CENTRS

Projekti

LMC organizē mākslas projektus Latvijā un ārvalstīs, aicinot māksliniekus īstenot savas radošās idejas. Īstenoto projektu diapazonu iezīmē gan vērienīgas starptautiskas mākslas skates, kas atspoguļo aktuālās norises sabiedrībā un mākslā, gan izstādes, kas tapušas laikmetīgās mākslas vēstures pētniecības rezultātā.

LMC uzmanības centrā ir projekti, kuros māksla darbojas kā komentārs un kas aicina uz dialogu.
Pie tādiem projektiem var pieskaitīt arī izstādes, kas iepazīstina ar Latvijā mazāk zināmiem, vēl nepamanītiem vai nepelnīti aizmirstiem autoriem.

Kopš 2009. gada LMC organizē ikgadēju starptautisku mākslas festivālu Survival kit, kas norisinās ārpus tradicionālajām izstāžu telpām un aicina māksliniekus domāt par aktuālajiem procesiem sabiedrībā un mākslā.
LMC īsteno arī ar mākslas darbu un kontekstuālu dokumentu datu bāzes veidošanu, uzglabāšanu un sabiedriskās pieejamības nodrošināšanu saistītus projektus.

Arī izdevējdarbība, radoša uzņēmējdarbība un izglītojošas programmas tiek realizētas dažādu projektu ietvaros.

Padalies

twitter facebook

    • LMC vēstnesis

    • Meklē mūs te

      twitter facebook vimeo
    • Atbalsta