LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS CENTRS

Izstāde “Paralēlās hronoloģijas. Austrumeiropas izstāžu nezināmā vēsture” un konference “Atsedzot neredzamo pagātni. Aktuālās pieejas Austrumeiropas sociālisma perioda mākslas vēstures pētniecībā”


2011. gada maijā Laikmetīgās mākslas centrs  organizē divus starptautiskus pasākumus veltītus Austrumeiropas mākslai sociālisma periodā un tās mantojumam šodien.


Konference:

Atsedzot neredzamo pagātni. Aktuālās pieejas Austrumeiropas sociālisma perioda mākslas vēstures pētniecībā

Norises laiks: 17 – 18. maijs

Vieta: Gētes institūts Rīgā


Izstāde:

Paralēlās hronoloģijas. Austrumeiropas izstāžu nezināmā vēsture

Norises laiks: 17. maijs – 4. jūnijs

Norises vieta (izstādes līdzproducētāji): Rīgas mākslas telpa (Intro zāle)


Starptautiskā konference Atsedzot neredzamo pagātni („Recuperating the Invisible Past”) pievērsīsies jaunākajām pieejām, kas tiek izmantotas sociālisma perioda mākslas procesu izzināšanā un interpretācijā.


Nepieciešamība no jauna pārskatīt 20. gs. 2. puses mākslas vēsturi ir bijušo sociālisma un padomju bloka valstu pētnieku uzmanības centrā jau kopš 90. gadiem, jo ģeopolitiskās situācijas dēļ Austrumeiropas reģions no kopējās mākslas vēstures bijis izkritis. Šai problemātikai veltītas izstādes, publikācijas, konferences gan Austrumeiropā, gan citviet pasaulē, tapušas un arvien tiek papildinātas gan Austrumeiropas mākslas vēstures versijas, kurās uzsvērts, ka tās eksistence nav mazāk nozīmīga kā šobrīd ikviena profesionāļa pārzinātā Rietumu mākslas vēsture.


Konference Rīgā piedāvās interpretācijas un skaidrojumus par paralēlēm un atšķirībām mākslas un kultūras norisēs dažādajos Austrumeiropas reģionos laikā no 20. gs. 60 – 80. gada, kā arī jaunus skatījumus par to, kā apgūt un saprast neseno vēsturi. Tajā piedalīsies mākslas pētnieki un kuratori no ASV, Čehijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Polijas, Serbijas, Ungārijas, Vācijas. Viņu vidū arī tādas starptautiski atzītas autoritātes kā Eda Čufere, Viktors Misiano, Pjotrs Pjotrovskis, Linara Dovidaitīte, Dora Heģi, Marks Alens Švēde, Svens Spīkers. Uzstāsies arī vairāki atzīti un jaunās paaudzes pētnieki no Latvijas. Notiks paneļdiskusijas „Vēstures rakstīšana pēc 1989.gada. Postkoloniālisma un postkomunisma attiecības” un „Sastapšanās ar ‘ēnu’: atmiņas politika Baltijā”.


Konference notiks angļu valodā. Programma pieejama: www.lcca.lv .


Vienlaikus ar konferenci Rīgas mākslas telpā Intro zālē tiks atklāta izstāde Paralēlās hronoloģijas. Austrumeiropas izstāžu nezināmā vēsture, kas sniegs ieskatu par nozīmīgiem, bet šobrīd mazzināmiem mākslas notikumiem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Ungārijā 20. gs. 50. – 80. gados. Arhīvu tipa izstāde aktualizēs ārpus starptautiskās mākslas vēstures palikušo Austrumeiropas lomu kopējā ainā, uzrādot paralēles un arī atšķirības ar Rietumiem un savstarpēji.


Paralēlās hronoloģijas kā pašvērtīgu mākslas fenomenu aplūko izstādes, izceļot neoficiālus notikumus, kas savulaik iespaidoja vai pat mainīja izpratni par mākslas un izstāžu lomu. No Latvijas notikumiem tajā būs ieskats jauno mākslinieku „slēgtajās” izstādēs, Līgas Purmales un Miervalža Poļa, Andra Grīnberga, Māra Ārgaļa personālizstādēs un citiem spilgtiem notikumiem 70. gados. Lietuvieši piedāvās ieskatu Vitauta Landsberģa un citu mākslas studentu sarīkotajā Fluxus koncertā, kā arī studiju un dzīvokļu izstādēs 60. un 70. gados, savukārt Igaunijas daļa izstādē būs veltīta Jurija Okas, Leonharda Lapina, Vilena Kunnapu un citu mākslinieku un arhitektu avangarda un konceptuālās mākslas izstādēm un hepeningiem, kas notika ārpus tradicionālās mākslas vides, piemēram, Eksperimentālās bioloģijas zinātnes institūtā un Zinātņu akadēmijas bibliotēkā. No Ungārijas izstādē būs skatāmas divas ekspozīcijas – „Paralēlās hronoloģijas – kā māksla kļūst publiska” un „Izstāžu revolucionārās tradīcijas”.


Konference un izstāde ir daļa no Laikmetīgās mākslas centra koordinētā starptautiskā sadarbības projekta Atsedzot neredzamo pagātni, kas pievēršas bijušās Austrumeiropas valstu sociālisma perioda mākslas un kultūras mantojuma pārskatīšanai laikmetīgā perspektīvā. Projekta starptautiskie partneri ir: mākslas organizācija Tranzit.hu Budapeštā, Tallinas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Viļņas Nacionālā mākslas galerija, mākslas institūts Wyspa Gdaņskā, Polijā.


Kontaktinformācija:

Ieva Astahovska – lcca@lcca.lv- , ieva_ast@inbox.lv ,

Tālr. 67039282

www.lcca.lv


Conference program (preliminary)


TUESDAY,  17 MAY 2011

8.30 – 9.00           Registration

9.00                        Opening remarks by organizers

9.15                         Victor Misiano (Moscow) – Legacy of the art from the

regions of the former Soviet Union

and its locus within contemporary coordinate

9.45                        Dora Hegyi (Budapest) – Parallel Chronologies.

Invisible history of Exhibitions

10.15                     Ieva Astahovska (Riga) – Towards the contemporary – art

in-between disciplines, media, genres in the 70ies

10.45                     Coffee Break

11.00                     Mari Laanemets (Tallin / Graz) Interdisciplinarity as

a specific feature and radical concept in the Estonian

progressive art in the 1970ies.

11.30                     Andres Kurg (Tallinn) Three takes on the environment

12.00                     Linara Dovydaityte (Vilnius) – Beyond dichotomies,

towards ambivalence? Representations of the

Soviet art in today’s Lithuania

12.30                     Jelena Vesic (Belgrad) – „Canons of contemporaneity” and

“politics of historicisation” in relation to the readings of

the East European geo-political art history writing /

Political Practices of (post-) Yugoslav Art

13.00 – 14.00      Lunch

14.00                     Sven Spieker (Santa Barbara) – Anthology of Conceptual art in

Eastern Europe /Art Margins

14.30                     Vit Havranek (Prague) – From Uniformity to Differentiation –

a Narrative of Post-Communist subject

15.00                     Mark Allen Svede(Ohio) - Dodging the Issue, or,

An Aggressive Apologia for the Nonconformist Paradigm

15.30 – 15.45      Coffee break

16.00 – 17.30      Panel discussion: Writing and translating art

from the former Eastern Europe. Relationship between

post-communist and post-colonial. Participants: S. Spieker,

P. Pietrowski, D. Hegyi, V. Misiano, S. Pelše;

Moderators: Ieva Astahovska and Solvita Krese


18.00                     Opening of the exhibition

“Parallel Chronologies. Invisible History of Exhibitions”

at Riga Art SpaceWEDNESDAY, 18 MAY 2011


9.00                        Piotr Piotrowski (Poznan) - Nationalization of

modernism in East-Central Europe

9.30                        Eda Cufer (Ljubljana) – The Global Art Systemand

Contemporary Art in Eastern Europe

10.00                     Amy Bryzgel (Aberdeen) – Performance Art East and West

10.30 -10.45        Coffee break

10.45                     Barbara Büscher (Leipzig / Cologne) -

LOST & FOUND: Archiving Performance.

11.15                     Vilnis Vējš (Riga) – Imitation of Artworks in

Latvian Mime Performances:

From Technique to Subject

11.45                     Anu Allas (Tallinn) – The adaptation of “play” in

Estonian theatre and art of the 1960s

12.15                     Stella Pelše (Riga) – Leftist avant-garde heritage and

new artistic developments in the late Soviet Latvia’s art writing

12.45 – 13.45      Lunch

13.45                     Epp Lankots (Tallin) – The avant-garde’s relationship to history

14.15                     Iliana Veinberga(Riga) – Position of the industrial design

in the context of art and culture history

of the Latvian SSR

14.45                     Maija Rudovska (Riga) – ‘Our own’ and ‘foreign’

architecture. The Soviet architecture in

Latvia through the kaleidoscope of post-colonialism.

15.15                     Marija DremaiteModernist Architecture

in the Soviet Baltic Republics (1960s-1980s):

Research Perspectives

15.45 – 16.00      Coffee break

16.00 – 17.30 Panel discussion: Facing the Shadow:

Memory Politics in the Baltic Region. Maija Spuriņa,

Ivars Austers,  Linara Dovydaityte, Mārtiņš Kaprāns.

Moderators: Anda Klavina, Ieva Astahovska


Further information:


Ieva Astahovska – ieva_ast@inbox.lv

Anda Kļaviņa – lcca@lcca.lv

Phone +371 67039282

www.lcca.lv

Padalies

twitter facebook

    • LMC vēstnesis

    • Meklē mūs te

      twitter facebook vimeo
    • Atbalsta