LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS CENTRS

UN CITI virzieni, meklējumi, mākslinieki Latvijā 1960 – 1984.


Izstāde un izglītojoši pasākumi Rīgas Mākslas telpā, Kungu ielā 3, Rīgā


Izstāde norisinājās no 2010. gada 17.novembra līdz 2011. gada 9.janvārim


Izstāde „UN CITI virzieni, meklējumi, mākslinieki Latvijā 1960 – 1984” atklāja mazāk zināmas lappuses padomju posma Latvijas mākslā, pievēršoties māksliniekiem un parādībām, kuri palikuši ārpus sava laika mākslas kanona.

Izstādes laikā notika izglītojošas un auditoriju iesaistošas aktivitātes, arī kuratoru vadītas ekskursijas, kas plašāk iepazīstināja ar izstādē eksponētajiem darbiem, māksliniekiem un parādībām.


Laikmetīgās Mākslas centra (LMC) veidotajā izstādē aplūkoti neatkarīgi un novatoriski mākslas valodas meklējumi glezniecībā, grafikā un fotogrāfijā, spēles mākslās un akcijās, instalācijās un utopiskos pilsētvides projektos. Izstādē uzsvērta vizuālās mākslas saistība ar eksperimentiem: pantomīmu (Roberta Ligera, Modra Tenisona un Anša Rūtentāla vadītajās grupās), eksperimentālo teātri un kino („Biroja grupā” – Ivars Skanstiņš, Juris Civjans, Mudīte Gaiševska, Andris Grīnbergs un Eižens Valpēteris), arhitektūru (Valdis Celms, „Nebijušu sajūtu restaurācijas darbnīca”), kā arī akciju, kinētisko mākslu un fotogrāfiju.


“UN CITI” apkopoja darbus, ko mākslinieki radījuši izteiksmes brīvības meklējumos, nerēķinoties ar padomju laika saturiskajām un stilistiskajām normām mākslā un neaprobežojoties ar pirmskara Latvijas modernisma tendencēm. Izstādē tika aplūkotas mākslinieku patstāvīgās radošās koncepcijas un atsauces uz padomju mākslā nevēlamām un nenovērtētām parādībām, tostarp abstrakto mākslu, konstruktīvismu, sirreālismu, opārtu, postmodernismu utt.


Daži no pārstāvētajiem māksliniekiem kā “nonkonformisti” jau ieguvuši zināmu atpazīstamību ne tikai Latvijā, bet arī Rietumos – Zenta Logina, Biruta Delle, Atis Ieviņš, Māris Ārgalis, Valdis Celms, Artūrs Riņķis, Miervaldis Polis un Līga Purmale, Egons Spuris, NSRD, citu darbība ir mazāk pazīstama – Visvaldis Ziediņš, Romualds Geikins, Vladimirs Glušenkovs, Juris Tīfentāls un, kā uzsvērts izstādes nosaukumā, vēl daudzi citi. Daži no izstādes darbiem, dokumentācijām un artefaktiem tiks publiski eksponēti pirmoreiz. Nereti šāda veida māksla padomju laikā netika atbalstīta, iepirkta un godalgota, un arī šodien daudzi darbi atrodami tikai privātās kolekcijās.


„Atšķirīga, nevis otršķirīga māksla!” – tā izstādei „UN CITI” izvēlētos darbus raksturo kurators Vilnis Vējš. Ekspozīcijas līdzkuratores ir Ieva Astahovska, Irēna Bužinska, Līga Lindenbauma un Māra Traumane; māksliniece – Anna Heinrihsone.


Izstāde ir daļa no LMC koordinētā projekta “Atsedzot neredzamo pagātni”, kas ietver plašu pētījumu par pēckara posma novatoriskajām un neoficiālajām mākslas parādībām un kurā apkopotie materiāli nonāks Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja datu bāzē.

Pētnieki: Daina Auziņa, Raivis Austriņš, Ieva Astahovska, Inese Baranovska, Inga Bunkše, Sniedze Sofija Kāle, Anda Kļaviņa, Raimonds Kalējs, Līga Lindenbauma, Antra Priede, Maija Rudovska, Alise Tīfentāle, Māra Traumane, Vilnis Vējš, Iliana Veinberga, Zanda Jankovska, Dace Kaprāne.


Organizē: Laikmetīgās mākslas centrs
Kurators: Vilnis Vējš
Līdzkuratores: Ieva Astahovska, Irēna Bužinska, Līga Lindenbauma un Māra Traumane


Finansiāli atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Rīgas Dome, Eiropas Savienības programma „Kultūra (2007-2013)”, Eiropas Ekonomikas Zonas finanšu instruments.


Sadarbības partneri: Latvijas Nacionālās mākslas muzejs, Kultūras ministrija, Latvijas Mākslinieku savienība, “Noass”, RIXC.


Informē: euro AWK,Literatūras un filozofijas portāls ¼ Satori,Easyget.lv, www.draugiem.lv, Māksla Plus, Studija, Ir, Diena, Rīgas Laiks, Mūzikas Saule, Riga This Week,Radio „Naba”,Bad Dog

Padalies

twitter facebook

    • LMC vēstnesis

    • Meklē mūs te

      twitter facebook vimeo
    • Atbalsta