LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS CENTRS

Kultūrpolitika

2007.gadā Latvijas vadošās laikmetīgās kultūras nevalstiskās organizācijas  – Laikmetīgās mākslas centrs, Latvijas Jaunā teātra institūts, Jauno mediju kultūras centrs RIXC, starpnozaru mākslas grupa SERDE, kultūras projekts NOASS, Kultūras un informācijas centrs K@2 nodibināja asociāciju (saīsināti – LKNVOA).


Šobrīd asociācijā darbojas jau 19 organizācijas un individuāli biedri un tā joprojām ir atvērta jaunu dalībnieku uzņemšanai.


Asociācijas mērķis ir attīstīt un aktivizēt nevalstisko organizāciju darbību kultūras jomā un uzlabot vidi kultūras NVO darbībai; pārstāvēt kultūras NVO intereses valsts un pašvaldību kultūrpolitikā; attīstīt un atbalstīt inovatīvās kultūras procesus Rīgā un Latvijas reģionos, kā arī starptautiski; piedāvāt konsultācijas un ekspertīzi, kā arī nozares pētniecību un analīzi.


Līdz šim LKNVOA darbība galvenokārt bijusi vērsta uz informācijas un pieredzes apmaiņu starp dalīborganizācijām un NVO darbības problēmu identificēšanu gan tieši kultūras sektorā, gan vispār.


Sekojiet asociācijas aktualitātēm un darbam šeit http://kulturasnvo.wordpress.com/

Padalies

twitter facebook

    • LMC vēstnesis

    • Meklē mūs te

      twitter facebook vimeo
    • Atbalsta