LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS CENTRS

Žans Fransuā Liotārs “Postmodernais stāvoklis. Pārskats par zināšanām”

Jean – François Lyotard. La condition postmoderne

© Les Éditions de Minuit, 1979

Tulkojums latviešu valodā, 2008


Franču filozofs Ž. F. Liotārs (Lyotard, 1924 – 1998) ir viens no visvairāk citētajiem 20. gadsimta autoriem kultūras un mākslas sfērā. “Postmoderno stāvokli” var uzskatīt par viņa vispopulārāko darbu, ko autors ir nodēvējis par “pārskatu par zināšanām attīstītajās sabiedrībās”. Pats Liotārs šī darba sakarā kodolīgi raksturo sevi kā “filozofu un nevis ekspertu. Pēdējais zina, ko viņš zina un ko viņš nezina, pirmais to nezina. Viens izdara slēdzienus, otrs izjautā [..]”. Neskatoties uz plašo tēmu loku, kas tiek skarts šajā grāmatā, pamatā tā ir filozofa skatījums uz zināšanu darbību pasaulē un šīs darbības nozīmi cilvēka dzīvē, īpaši audzināšanas un izglītības laukā. Liotārs skata zināšanas kā zinātnes un naratīva attiecības un iezīmē “lielo naratīvu” – universālu skaidrojumu teoriju – sairumu un modernisma beigas. Tā vietā aktuālās zināšanas daudz precīzāk raksturo postmodernais stāvoklis – naratīvi, kas pārstāv un ietver sevī centienu, pārliecību, vēlmju atšķirību un dažādību. Liotārs arī tiek uzskatīts par vienu no postmodernisma teorētiķiem, un par šo tēmu viņš ir sarakstījis vairākus darbus, pievēršoties filozofijas, mākslas un politikas analīzei.


“Postmodernais stāvoklis” ir piektā grāmata “Nozīmīgu estētikas, vizuālās mākslas un kultūras teorijas sacerējumu tulkojumu sērijā”.


Grāmatas tulkotāja: Ieva Lapinska, zinātniskā redaktore: Elga Freiberga, literārā redaktore: Arta Jāne, māksliniece: Ingrīda Zābere, makets: Ints Vikmanis


Ž. F. Liotāra grāmatas izdošanu ir atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds un Francijas Kultūras centrs Rīgā.

Informatīvie atbalstītāji: žurnāli Studija, Fotokvartāls, Rīgas Laiks, portāls Satori.


Padalies

twitter facebook

    • LMC vēstnesis

    • Meklē mūs te

      twitter facebook vimeo
    • Atbalsta