LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS CENTRS

Moriss Merlo-Pontī “Acs un gars”

Maurice Merleau-Ponty. L’ Œil et l’Espirit

© Editions Gallimard, Paris, 1964

Tulkojums latviešu valodā, 2007


Moriss Merlo-Pontī (Merleau-Ponty, 1908-1961) ir viens no t.s. “eksistenciālās fenomenoloģijas” galvenajiem pārstāvjiem, kas ietekmējies gan no Edmunda Huserla fenomenoloģijas, gan no Gabriēla Marsela un Martina Heidegera eksistences filozofijām un pavisam nedaudz – no sava studiju biedru Žana Pola Sartra un Simonas de Bovuāras eksistenciālisma. No Sartra eksistenciālisma Merlo-Pontī atšķir optimistiskāks skatījums uz cilvēka vietu pasaulē, kur atsvešinātībai un divkosībai nepieder pēdējais vārds.


Merlo-Pontī bija pirmais franču filozofs, kas savā valodas teorijā sāka izmantot lingvista Ferdinanda de Sosīra atziņas. Tāpat arī dzīves pēdējos gados viņš arvien lielāku uzmanību pievērsa psihoanalīzes interpretācijai, pirms psihoanalīze tā īsti bija kļuvusi par vispārēju “modes lietu”, kā arī glezniecībais un prozai. Merlo-Pontī lekcijas ir klausījušies un savas darbības sākotnējā posmā no viņa ir ietekmējušies franču filozofi Mišels Fuko un Žans Fransuā Liotārs. Merlo-Pontī filozofija strukturālisma un poststrukturālisma iespaidā lielā mērā ir tikusi izstumta, taču kopš 20. gs. 90. gadiem interese par viņa darbiem atkal ir pieaugusi.


Latviešu valodā līdz šim viena Merlo-Pontī teksta – “Savijums – hiasms” – tulkojums publicēts žurnālā “Kentaurs”.


Darbu “Acs un gars” Merlo-Pontī sarakstīja 1960. gada vasarā; tas izdots 1961. gadā kā raksts, un 1964. gadā – kā atsevišķa grāmata. Grāmatā “Acs un gars” metaforiskā formā ir izstrādāta redzes un redzamās pasaules ontoloģiskā koncepcija, par pamatu ņemot gleznotāju uzskatus par savu arodu un saviem iedvesmas avotiem. Šajā darbā tiek veikta mākslas darbu un to radītāju izteikumu “fenomenoloģiskā satura” filozofiskā interpretācija, paceļot mākslu līdz līdzvērtīga pasaules skaidrojuma statusam.


Tulkotāja no franču valodas: Māra Rubene, zinātniskais redaktors: Rinalds Zembahs, literārā redaktore: Arta Jāne, dizains: Ingrīda Zābere

M. Merlo-Pontī grāmatas izdošanu ir atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds un Francijas Kultūras centrs Rīgā.


Māras Rubenes eseja “Redzes tēlu noslēpumi un filozofiskā estētika. Filozofija un vizuālās mākslas”

Rinalda Zembaha eseja “Moriss Merlo-Pontī: Uztvertās pasaules aicinājums”Padalies

twitter facebook

    • LMC vēstnesis

    • Meklē mūs te

      twitter facebook vimeo
    • Atbalsta