LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS CENTRS

Volfgangs Velšs “Estētikas robežceļi”

Wolfgang Welsch “Grezgänge der Ästhetik”

© Philipp Reclam jun., Stuttgart, 1996

Tulkojums latviešu valodā, 2006


Volfgangu Velšu var uzskatīt par vienu no redzamākajiem pēdējo desmitgažu starpdisciplināro jautājumu pētniekiem. Pats Velšs par zīmīgākajām savas izpētes jomām atzīst estētikas filozofiju un mākslas teoriju, Hēgeļa un analītisko filozofiju, racionalitātes un saprāta jautājumus, kultūras filozofiju un 20.gs. filozofiju.


Volfgangs Velšs (dz. 1949) ir studējis filozofiju, mākslas zinātni, psiholoģiju un arheoloģiju Minhenē un Vircburgā (Vācija). Savu habilitācijas darbu viņš uzrakstīja 1982. gadā. Sākot ar 1988. gadu V.Velšs ir strādāji par filozofijas profesoru vairākās Vācijas universitātēs. No 1998. strādā par teorētiskās filozofijas profesoru Fr. Šillera universitātē Jēnā. V.Velšs ir aicināts lasīt lekcijas gan Eiropā prestižajā Humbolta Universitātē Berlīnē, gan vienā no pasaules ievērojamākajām universitātēm – Stenfordas Universitātē (1994-1995) un Stenfordas Universitātes Humanitāro zinātņu centrā (2000-2001).


V.Velša “Estētikas Robežceļus” var uzskatīt par mēģinājumu aptvert estētikas jēdziena paradigmu maiņu un reflektēšanu par estetizācijas procesu tendencēm mūsdienu sabiedrībā. Grāmatā ir aplūkoti estētikas jēdziena dažādi nozīmes elementi, gan izvirzīti iespējamie estētikas attīstības scenāriji 21. gs. Autors īpaši ir izvērsis tādus jautājumus kā nākotnes pilsētu attīstības modeļiem transkulturalitātes kontekstā, elektronisko mediju attīstības un “vizuālās” kultūras paradigmas secīgu nomaiņu ar “dzirdes”kultūru.


Pie “Estētikas robežceļu” izdevuma latviešu valodā strādāja Raivis Bičevskis, tulkotājs no vācu valodas, Dr. Phil. Jānis Taurens, zinātniskais redaktors, Indra Ozoliņa, literārā redaktore un Ingrīda Zābere, grāmatas dizaina autore.

V.Velša grāmatas izdošanu ir atbalstījis VKKF, Gētes Institūts un Arctic Paper.


Padalies

twitter facebook

    • LMC vēstnesis

    • Meklē mūs te

      twitter facebook vimeo
    • Atbalsta