LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS CENTRS

Valters Benjamins “Iluminācijas”

Walter Benjamin. Illuminationen. Ausgewahlte Schriften.

Herausgegeben von Siegfried Unseld.

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1955

Tulkojums latviešu valodā, 2005


V.Benjamins (1892-1940) ir studējis filozofiju, vācu literatūru un mākslas vēsturi Berlīnes, Freiburgas un Minhenes augstskolās. Latvijai V.Benjamins ir īpašs, jo Rīgā pabijis vairākkārt apciemojot Asju Lācis, vienu no sava mūža lielākajām mūzām.


V.Benjamina dzīves laikā tika izdoti tikai trīs darbi (V.Benjamins Francijā izdarīja pašnāvību bēgot no nacistu armijas), tomēr, pateicoties T.Adorno un G. Šolema pūlēm, pēc Benjamina nāves tika apkopota lielākā daļa viņa manuskriptu, kas vēlāk tika izdoti dažādos darbu apkopojumos.


Eseju krājums “Iluminācijas” ir izveidots pēc V.Benjamina nāves 1968. gadā, apkopojot iezīmīgākās autora esejas, no kuram liela daļa pirmo reizi tika publicēta tieši šajā eseju apkopojumā. “Iluminācijās” ir iekļautas esejas “Mākslas darbs tā tehniskās reproducēšanas laikmetā”, “Autors kā ražotājs”, apcerējumi par N.Ļeskova, F.Kafkas, Bodlēra un M.Prusta daiļradi , kā arī esejas par Parīzes pilsētas dzīvi 19.gs sākumā, “Centrālparks”, “Komentāri pilsoniskā gadsimta vēstulēm”, “Bērnība Berlīnē ap 1900. gadu” (izlase), “Skaistās šausmas”, “Hašišs Marseļā” un citas esejas.


Pie “Ilumināciju” izdevuma latviešu valodā strādāja Ivars Ijabs, tulkotājs no vācu valodas, Prof. Māra Rubene, zinātniskā redaktore, Indra Ozoliņa, literārā redaktore, Valdis Bisenieks, atdzejotājs un Ingrīda Zābere, dizains un makets (dizains visai “Nozīmīgu estētikas, vizuālās mākslas un kultūras teoriju sacerējumu tulkojumu sērijai”).

Grāmatas izdošanu ir atbalstījis Gētes Institūts un VKKF.

Padalies

twitter facebook

    • LMC vēstnesis

    • Meklē mūs te

      twitter facebook vimeo
    • Atbalsta