LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS CENTRS

Ziedojumi un ieguvumi

Ziedojot sabiedriskā labuma organizācijai Laikmetīgās mākslas centrs, ziedotājs (juridiska persona) iegūst UIN uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides!


Zemāk varat iepazīties ar mūsu izveidotajām ziedojumu un ieguvumu iespējām:


Kļūsti par Mecenātu! (no 1000.- Ls)

Mecenātu ieguldījums ir ļoti nozīmīgs mūsu organizācijas darbā un attīstībā un mēs augsti novērtējam viņu atbalstu.

Privātpersona vai organizācija, kas kļuvusi par mākslas centra Mecenātu:

tiek ielūgta uz ikgadējām atbastītāju vakariņām un tematisku balli kopā ar izciliem māksliniekiem, mākslas zinātniekiem un kuratoriem;

tiek aicināta izmantot mākslas centra telpas savām vajadzībām vienu reizi gadā;

tiek ielūgta uz īpašām ekskursijām mākslas centra organizētajās izstādēs mākslinieku un/vai mākslas zinātnieku pavadībā;

tai tiek piegādāts visu mākslas centra izdevumu, t.sk., grāmatu, katalogu, izdoto video un audio darbu bezmaksas eksemplārs;

tiek nodrošināta bezmaksas ieejas karte uz visiem mākslas centra rīkotajiem pasākumiem, ieskaitot izstādes, lekcijas, festivālu, konferences, diskusijas;

jūsu atbalsts tiek atspoguļots visos mākslas centra publicitātes materiālos un mājas lapā.


Kļūsti par Atbalstītāju! (no 100.- Ls)

Atbalstītājs ir cilvēks jeb organizācija, kam rūp kāda konkrēta mākslas centra darbības joma, process, pasākums. Tāpēc piedāvājam izvēlēties jomu, kuru vēlaties atbalstīt.


“Ofisa galerijas” atbalstītājs

Laikmetīgās mākslas centra “Ofisa galerija” ir atvērta dažādām laikmetīgās mākslas un izglītības aktivitātēm un aicina skatīt mākslu laikmeta kontekstā, uztverot to kā domāšanas formu. Šeit notiekošās izstādes iezīmē mākslu kā komentāru un izseko mākslas darba un tā konteksta mijiedarbībai.

Galerijas atbalstītājam ir iespēja atbalstīt izstāžu darbību – vai tie būtu mākslinieku darbi, izstāžu iekārtošana, mākslinieku honorāri vai jaunu projektu uzsākšana. Informācija par notikušajām un plānotajām izstādēm atrodama sadaļā Izstādes.


Izdevējdarbības atbalstītājs

Laikmetīgās mākslas centrs izdod grāmatas – gan oriģinālus pētījumus un rakstu krājumus par mākslu un mākslas vēsturi, gan nozīmīgus nozares tekstu tulkojumus latviešu valodā, kas paver plašākai auditorijai iespēju iepazīties ar 20.g. otrās puses mākslas teorijas analītiskajiem darbiem. Informācija par līdz šim izdotajiem darbiem atrodama sadaļā Izdevumi. Izdevējdarbības atbalstītājam ir iespēja atbalstīt grāmatu sagatavošanu, maketa izveidi un/vai iespiešanu.


Festivāla Survival Kit atbalstītājs

Survival Kit ir ikgadējs starptautisks laikmetīgās mākslas festivāls, kurš tika izveidots 2009. gadā kā radoša atbilde ekonomiskās krīzes radītajām pārmaiņām Latvijā. Festivāla komanda ik gadu ar jauniem tematiskiem uzsvariem aicina māksliniekus un publiku vērot, komentēt un rīkoties. Informācija par festivālu sadaļā Festivāls.

Festivālu var atbalstīt ziedojot konkrētam mākslas darbam, tā eksponēšanai vai festivāla organizēšanai.


Izglītības programmas atbalstītājs

Izglītības programmas mērķis ir veicināt kritiskas domāšanas attīstību un plašākas sabiedrības iesaistīšanu mākslas un laikmetīgās kultūras procesos. Programmas ietvaros tiek rīkotas lekcijas, mākslinieku portfolio prezentācijas, diskusijas, tematiski semināri, konferences un citi diskursīvi notikumi. Informācija sadaļā Izglītības programma.

Izglītības programmu var atbalstīt ziedojot konkrēta lektora honorāra apmaksai vai tematiska pasākuma sarīkošanai.


Informācijas centra un bibliotēkas atbalstītājs

Informācijas centrā tiek uzkrāts un papildināts unikāls vizuālu un informatīvu materiālu krājums par Latvijas un pasaules laikmetīgo mākslu un laikmetīgās mākslas procesiem sākot ar 20. gs. 60. gadiem. Bibliotēkā pieejami katalogi, mākslas un teorijas izdevumi un citi iespieddarbi par Latvijas un Eiropas valstu mākslu: 
Informācijas centrs un bibliotēka ir atvērti katru darba dienu. To pakalpojumi ir pieejami bez maksas.

Informācijas centra un bibliotēkas darbību var atbalstīt ziedojot konkrēta izdevuma vai materiāla abonēšanai vai iegādei.


LMC TV atbalstītājs

Kopš 2011. gada Laikmetīgās mākslas centrs veido interneta video raidījumus, kas apskatāmi tepat LMC mājas lapā un stāsta par aktuālo laikmetīgajā mākslā, sniedz iespēju ielūkoties nozīmīgākajos un interesantākajos pasākumos, diskusijās, prezentācijās, izstādēs.
LMC TV darbību var atbalstīt ziedojot video filmēšanas un un montāžas nodrošināšanai.


Atbalstītāji tiek:

ielūgti uz ikgadējām atbalstītāju vakariņām un tematisku balli kopā ar izciliem māksliniekiem un mākslas zinātniekiem;

ielūgti uz īpašām ekskursijām izstādēs mākslinieku un/vai mākslas zinātnieku pavadībā;

informēti par plāniem, aktualitātēm, notikumiem saistībā ar izvēlēto atbalsta jomu;

atzīmēti mākslas centra publikācijas materiālos un mājas lapā;

aicināti uz visiem mākslas centra pasākumiem bez maksas.


Kļūsti par Draugu! (no 25.- Ls):)

Ja jums simpatizē mākslas centra darbi un jūs vēlaties atbalstīt tos kopumā jeb kādu konkrēti ar nelielu naudas summu, tad kļūstiet par Draugu un jūs tiksiet:

personīgi informēts/a un ielūgts/a uz mākslas centra pasākumiem, t.sk. tematisku balli;

atzīmēts/a LMC mājas lapā;

jums tiks piedāvāti mākslas centra izdevumi ar 50 % atlaidi.

Padalies

twitter facebook

    • LMC vēstnesis

    • Meklē mūs te

      twitter facebook vimeo
    • Atbalsta