LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS CENTRS

Pētniecība


Laikmetīgās mākslas centra pētnieciskās darbības mērķis ir pētīt, rakstīt un tādējādi papildināt Latvijas laikmetīgās mākslas vēsturi ar šodienai atbilstošu skatījumu, informāciju un interpretācijām, kas lokālo mākslas skatījumu ļauj aplūkot plašākā reģionālo un arī globālo mākslas procesu kontekstā.


Konference “Atsedzot neredzamo pagātni. Aktuālās pieejas Austrumeiropas sociālisma perioda mākslas vēstures pētniecībā”

2011. gada 17.-18. maijs


LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS CENTRA VEIKTIE PĒTĪJUMI


„Robežpārkāpēji. Laikmetīgā māksla 80-tie gadi”

Izstāde Nacionālās mākslas muzeja izstāžu zālē “Arsenāls” (kuratores Solvita Krese, Māra Traumane), enciklopēdiska publikācija kompaktdiska formātā (redaktore un sastādītāja Ieva Astahovska), konference un rakstu krājums par nozīmīgākajiem mākslas un citu kultūras jomu procesiem, parādībām, māksliniekiem un notikumiem 80. gados.


„90tie. Laikmetīgā māksla Latvijā”

Rakstu un sarunu krājums par Latvijas laikmetīgās mākslas notikumiem, procesiem, kopsakarībām un problemātiku desmitgadē, kas bija radikālākā robežšķirtne Latvijas laikmetīgās mākslas dzīvē. Krājuma sastādītāja un galvenā redaktore: Ieva Astahovska.


„UN CITI. Virzieni, meklējumi, mākslinieki Latvijā. 1960–1984”

Izstāde un lekciju / sarunu cikls pilsētas izstāžu zālē „Rīgas mākslas telpa” (kuratori Vilnis Vējš, Ieva Astahovska, Irēna Bužinska, Anda Kļaviņa, Līga Lindenbauma, Māra Traumane) par neatkarīgiem un novatoriskiem mākslas valodas meklējumiem 60 – 80. gados.


“Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās mākslas muzeja krājumam”

Sazarots un plašs pētījums par novatoriskajām un neoficiālajām mākslas parādībām, procesiem, notikumiem, māksliniekiem Latvijā 20. gs. 60. – 80. gados. Pētījuma rezultāts ir Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejam sagatavota datu bāze ar intervijām, vizuālo materiālu dokumentāciju, notikumu un procesu hroniku, publisko un privāto arhīvu krājumu.


STARPTAUTISKI PĒTĪJUMI SADARBĪBĀ AR PARTNERIEM (izlase)

“East Art Map. Austrumu mākslas karte: Laikmetīgā māksla un Austrumeiropa” Starptautisks pētījums – vizuālu un dokumentālu informāciju sniedzoša, kā arī nozīmīgāko Austrumeiropas mākslas problemātiku iezīmējoša publikācija internetā http://www.eastartmap.org/ un drukātā izdevumā. (Idejas autori un redaktori – Slovēnijas mākslinieku grupa IRWIN, izdevējs – laikmetīgās mākslas un kultūras pētniecības organizācija un izdevniecība Afterall)

Pētījuma mērķis: izveidot orientieri par Austrumeiropas jeb postkomunisma valstu mākslas un mākslinieku daudzveidīgo vidi, kas iepazīstina ar vēl arvien neizveidoto vai vāji iezīmēto Austrumeiropas reģiona mākslas karti.

Pētījuma veikšanas laiks: 2002-2006


TRANSLATE – Izstāde „Mobilais muzejs”, Simpozijs „Kultūras tulkošana”

Starptautisks pētniecības projekts, kura mērķis ar izstāžu, diskursīvu notikumu, darbu grupu un sadarbības projektiem bija pievērsties kultūras tulkošanas problemātikai mākslas praksē un politiski sociālās norisēs, mūsdienu muzeju un izstāžu lomai kultūras interpretācijas procesos.

Projekts ietvēra 12 atsevišķus projektus, savienojot kritiku ar mūsdienu mākslinieku stratēģijām, Projekta mērķis bija saistīt un attīstīt mūsdienu mākslas institūciju kultūras interpretācijas procesu pieredzi.

Pētījuma veikšanas laiks: 2005-2008


TRANSFORM – Izstāžu cikls „Trajektorijas”,  konference “Mākslas institūciju mainīgā loma”

Starptautisks pētniecības projekts, kurā tika īstenoti vairāk kā 12 izstāžu, diskursīvu notikumu un sadarbības projekti, un kurā piedalījās mākslas organizācijas no Austrijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Slovēnijas, Spānijas, Vācijas (projekta centrālie koordinatori – EIPCP, Eiropas Progresīvās kultūras politikas institūts)

Pētniecisko projektu mērķis: Eiropas mākslas institūciju sadarbības projektu formātā pievērsties institucionālās kritikas problemātikai.

Pētījuma veikšanas laiks: 2005 – 2008


REPUBLICART – Izstāde Rīgas pilsētvidē „Re: publika”, konferences “Komūnas pēc komūnisma”, „Mākslinieks kā ražotājs. Publiskās telpas pārveidošana”.

Starptautisks pētniecības projekts, kurā tika īstenoti izstāžu, diskursīvu notikumu un sadarbības projekti, kurā piedalījās mākslas organizācijas no Austrijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Slovēnijas, Spānijas, Vācijas (projekta centrālie koordinatori – EIPCP, Eiropas Progresīvās kultūras politikas institūts)

Pētniecisko projektu mērķis: Eiropas mākslas institūciju sadarbības projektu formātā pievērsties publiskās mākslas un aktīvisma un intervenču norišu attīstībai un pētniecībai.


FASTER THAN HISTORY – “Ātrāk par vēsturi. Laikmetīgas perspektīvas par mākslas nākotni Baltijas valstīs, Somijā un Krievijā”.

Somijas Laikmetīgās mākslas muzeja Kiasma iniciēts pētniecisks izstādes projekts, kura uzmanības centrā bija aktuālo sabiedrisko norišu “progresa” – vēsturiskā un nākotnes perspektīvā – idejas un problemātika jaunākās paaudzes Ziemeļ- un Austrumeiropas mākslā.

Pētniecības projekta īstenošanas laiks: 2003 – 2004


Izstāde, konference un publikācija / katalogs “AFTER THE WALL. Pēc mūra. Māksla un kultūra postkomunistiskajā Eiropā.

Pētniecisks izstādes projekts, kura uzmanības centrā ir aktuālākās un spilgtākās postsociālisma valstu mākslinieku un mākslinieku grupu darbi, kas atspoguļo “pēc-mūra” konsekvences un problemātiku.

Pētniecības projekta īstenošanas laiks: 2003-2004

Padalies

twitter facebook

    • LMC vēstnesis

    • Meklē mūs te

      twitter facebook vimeo
    • Atbalsta