LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS CENTRS

INAS BLŪMAS LEKCIJA: Par stila vietu: Jauns skatījums uz mākslas un socialitātes attiecībām


Laikmetīgās mākslas centrs (LMC) jūs aicina apmeklēt Inas Blūmas (Oslo Universitāte) lekciju “Par stila vietu: Jauns skatījums uz mākslas un socialitātes attiecībām” 2010. gada 22.aprīlī plkst. 18.00.

Lekcijai sekos paneļdiskusija, kurā piedalīsies mākslas vēsturniece Stella Pelše, kuratore Raela Artela un kultūrkritiķis Kaspars Vanags.


Ina Blūma: “Šajā lekcijā es iepazīstināšu ar teorētisku un vēsturisku perspektīvu, kas ļauj “stilu” apskatīt nevis kā vēsturisku mākslas instrumentu vai metodi, bet gan kā sociālu telpu, kurā notiek vienošanās par parādības un sociālās identitātes attiecībām. Šis konteksts ir nozīmīgs, lai izprastu pēdējā laika mākslas sociālās iesaistes stratēģijas, un vienlaikus tas piedāvā jaunu veidu, kā aplūkot XX gadsimta avangarda un neoavangarda mākslas kustību darbību. Tālākā perspektīvā šis skatījums varētu būt noderīgs, lai fundamentāli pārlūkotu, kā “sociālais” tiek izprasts mākslā un mākslas kritikā.”


Lekcija “Par stila vietu” lielā mērā balstīsies uz Inas Blūmas neseno grāmatu “Par stila vietu. Māksla, socialitāte un mediju kultūra” (Sternberg Press, Ņujorka, 2007), kas attīsta Nikolā Burjo attiecību estētikas konceptu caur stila jēdzienu.


Ina Blūma ir profesore Oslo Universitātes Filozofijas, klasisko valodu, mākslas un ideju vēstures institūtā, kur viņa ieguvusi arī doktora grādu. Viņas izpētes tēmu loks ir saistīts ar modernisma un avangarda studijām, laikmetīgo mākslu un estētiku, īpaši fokusējoties uz mediju estētiku un starpdisciplināro praksi.


Ina Blūma ir strādājusi par kuratori Nacionālajā Laikmetīgās mākslas muzejā Oslo (2000) un Henijas – Onstada muzeja Fluksusa/Starpmediju arhīvā (1988–1993), bijusi redaktore izdevumos Samtiden un NU: The Nordic Art Review un publicējusi daudz eseju par laikmetīgo mākslu un teoriju akadēmiskos žurnālos un grāmatās. Ina Blūma regulāri raksta arī populārajiem mākslas žurnāliem Frieze, Artforum, Parkett, Afterall un Texte zur Kunst.Lekcija „Par stila vietu” notiek Laikmetīgās mākslas centra Izglītības programmas ietvaros. LMC Izglītības programma ir humanitāro un sociālo zinātņu profesionāļu lekciju cikls ar mērķi aplūkot laikmetīgās mākslu mijiedarbē ar citām kultūras nozarēm un sociālpolitiskajiem procesiem.


Pasākums tapis ar Norvēģijas vēstniecības Rīgā un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.


Lekcija „Par stila vietu” notiek angļu valodā Laikmetīgās mākslas centrā Alberta ielā 13, 7.stāvā.

Ieejas maksa Ls 1.50.


Lūgums pieteikt savu dalību Andai Kļaviņai: 26880458 vai aklavina@yahoo.co.uk.

Vietu skaits ir ierobežots.


Padalies

twitter facebook

    • LMC vēstnesis

    • Meklē mūs te

      twitter facebook vimeo
    • Atbalsta