LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS CENTRS

Grāmatas SANDR RIGA. NONFICTION atvēršana (izstādes UN CITI ietvaros)


Brīvais kristietis Sandrs Rīga un Laikmetīgās mākslas centrs aicina Jūs apmeklēt grāmatas SANDR RIGA. NONFICTION atvēršanu, kas notiks ceturtdien, 6. janvārī plkst. 17.00 Rīgas Mākslas telpā Kungu ielā 3.


Pasākumā notiks saruna ar Sandri Rīgu par tēmu „Dievs ir tevī: ekumenisms un personības attīstība’’. Sarunā piedalīsies filoloģijas doktors Jānis Zālītis un reliģijas vēsturnieks Boriss Ravdins. Pasākumu vadīs mākslas kuratore Anda Kļaviņa.


Grāmatā SANDR RIGA. NONFICTION apvienotas laikabiedru atmiņas, impresijas, pārdomas par Sandri Rīgu – ekumeniskās kustības aizsācēju un vadītāju bijušajā Padomju Savienībā.


Autoru vidū ir filoloģijas doktors Jānis Zālītis, vēsturnieks Boriss Ravdins, dzejnieki Vladimirs Frenkels, Izja Mālers, Anna Krotova, Krievijas pareizticīgās baznīcas virspriesteris Vsevolods Čaplins u.c. . Publicēts arī ikonu pētnieces Irinas Jazikovas sagatavots apskats par ekumenisma kustības attīstību PSRS, Māra Čaklā savulaik veidota intervija, kā arī apsūdzības dokumenti, uz kā pamata Sandrs Rīga 1984. gadā tika ievietots psihiatriskajā slimnīcā piespiedu ārstēšanai.


Grāmatu SANDR RIGA. NONFICTION izdevusi radošā apvienība Sacramento (Rīga, 2011). Teksti publicēti krievu un latviešu valodā. Grāmatas dizainu veidojis Normunds Tiltiņš.


Grāmata SANDR RIGA. NONFICTION būs pieejama par ziedojumu.


Sandrs Rīga (dzimis 1939. gadā Rīgā) mākslinieks, literāts, disidents, garīgais līderis ekumenisko kustību kopā ar domubiedriem aizsāka 1971. gadā Maskavā, organizējot neformālas tikšanās un izdodot reliģiski filozofisku samizdat žurnālu Priziv (Aicinājums; 1971 – 1996). Laikā no 1984 – 1987. gadam Sandrs Rīga bija apcietinājumā par reliģijas propagandu.


Ekumenisms (grieķu: oikoumene – “apdzīvotā pasaule”) ir kustība kristietībā, kas vērsta uz vēsturiskās sašķeltības pārvarēšanu un visu konfesiju tuvināšanos. Plašākā nozīmē ar ekumenismu dažreiz apzīmē Ābrama reliģiju kristietības, jūdaisma un islāma vienotību.


Ekumenisms Padomju Savienībā sākās laikā, kad arī citviet pasaulē ticīgie meklēja atgriezties pie kristietības sākumiem, pie vienotas, nedalītas kristietības. Padomju Savienībā ekumenisms apvienoja cilvēkus, kas meklēja garīgu brīvību: dažādu konfesiju ticīgos, mākslas un citu radošo jomu pārstāvjus, disidentus, hipijus, arī bohēmistus, neformāļus.


„Ekumene ir jauna pieeja reliģijai, nevis jauna reliģija, tā ir pieeja, kas nojauc barjeras. Mūs interesēja patiesība, kas ir visumiska, bet ne abstrakta, tāda, kas iet caur personību, caur cilvēku – dzīva patiesība. Ekumene – tā ir dzīves māksla.”Padalies

twitter facebook

    • LMC vēstnesis

    • Meklē mūs te

      twitter facebook vimeo
    • Atbalsta